Chiếc thùng bí mật Kastov 762 này giúp loại bỏ chấn động trong Warzone Phần 5 được tải lạiAmanda Langell|3:34 PM EDT

Hãy xem chiếc thùng Kastov 762 bí mật này trong Warzone Season 5 Reloaded. / JGOD, ảnh chụp màn hình của Amanda Langell Nòng súng…

Xem thêm Chiếc thùng bí mật Kastov 762 này giúp loại bỏ chấn động trong Warzone Phần 5 được tải lạiAmanda Langell|3:34 PM EDT