Minecraft công bố Lễ kỷ niệm Chiến tranh giữa các vì sao vào ngày 4 tháng 5: Da, Gói và hơn thế nữaAlexandra Hobbs|ngày 3 tháng 5 năm 2023

Minecraft x Chiến tranh giữa các vì sao / Mojang, Lucasfilms Mojang đã công bố một loạt các lễ kỷ niệm Chiến tranh giữa các…

Xem thêm Minecraft công bố Lễ kỷ niệm Chiến tranh giữa các vì sao vào ngày 4 tháng 5: Da, Gói và hơn thế nữaAlexandra Hobbs|ngày 3 tháng 5 năm 2023